Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Filie

Baza lokalowa Filii to dwa nowo oddane do użytku, stojące na europejskim poziomie budynki.

Filia w Iławie mieści się przy ul. Kościuszki 18. Powierzchnię budynku stanowią 4 aule wykładowe o łącznej powierzchni ponad 600 m2 oraz 17 sal wykładowych. Do dyspozycji studentów oddano także 4 pracownie komputerowe z 50 stanowiskami komputerowymi. Także w czytelni studenci mają możliwość korzystania z komputerów. Usytuowano tam 7 stanowisk. Łączna powierzchnia budynku wynosi 2947 m2.

Budynek filii w Wyszkowie usytuowany jest przy ul. Geodetów 45a. W skład budynku wchodzi m.in. 11 sal wykładowych o łącznej powierzchni 1040 m2. Do dyspozycji studentów oddano również 10 sal ćwiczeniowych, w tym pracownie komputerowe. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Filia w Wyszkowie posiada 5 pracowni informatycznych wyposażonych w 16 stanowisk. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 2911,5 m2. Realizacja zajęć z wychowania fizycznego odbywa się w sąsiadującej z budynkiem szkole podstawowej. Placówka ta dysponuje kompleksem sportowym, w skład którego wchodzą dwie hale sportowe, boiska przyszkolne, stadion sportowy oraz kryta pływalnia.

Aktualności

Fanpage Facebook (otwiera się w nowej karcie)Kanał You Tube (otwiera się w nowej karcie)Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu:  „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych