Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Biblioteka Akademicka

Siedziba biblioteki mieści wypożyczalnię wyposażoną w katalogi tradycyjne oraz komputerowe. Na parterze znajduje się tradycyjna czytelnia, a na piętrze – 60 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu i możliwością skorzystania z drukarki. W czytelni student może skorzystać między innymi z książek wchodzących w skład katalogu podręcznego, Dzienników Ustaw czy czasopism, których obecnie biblioteka posiada 337 tytułów polskich i zagranicznych. W magazynach biblioteki znajduje się ponad 50 tysięcy woluminów.

Katalogi Biblioteki zawierają także wydawnictwa elektroniczne i multimedialne. Księgozbiór biblioteki wraz z innymi, przydatnymi informacjami, znajduje się na stronie internetowej www.wlodkowic.pl. Biblioteka wyposażona jest ponadto w zestaw komputerowo-kserograficzny umożliwiający studentom przygotowanie, wydrukowanie i powielenie pracy dyplomowej.

Na mocy umowy o współfinansowaniu księgozbioru Uczelnia ściśle współpracuje z Biblioteką im. Zielińskich, która posiada ponad 355 tysięcy woluminów. Biblioteka ta należy do jednego z najstarszych w Polsce – Towarzystwa Naukowego Płockiego.

Baza lokalowa SWPWBaza lokalowa SWPWBaza lokalowa SWPWBaza lokalowa SWPW

Aktualności

Fanpage Facebook (otwiera się w nowej karcie)Kanał You Tube (otwiera się w nowej karcie)Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu:  „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych