Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Wsparcie psychologiczne

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku w ramach Projektu „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” zaprasza do skorzystania z indywidualnych konsultacji psychologicznych w ramach wsparcia edukacyjnego dla studentów i pracowników Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Planuje się średnio 8 godzin konsultacji psychologicznych miesięcznie. Przewidywany czas konsultacji uzależniony będzie od indywidualnych potrzeb.

W ramach wsparcia będzie m.in:

  • możliwość indywidualnych rozmów z psychologiem osób, które przeżywają trudności ze względu na zwiększony poziom stresu, lęku, napięcia, mają problemy emocjonalne, mają trudności w relacjach z innymi ludźmi, poszukują wsparcia w sytuacjach kryzysowych lub chcą się rozwijać i wzmacniać poczucie własnej wartości,
  • określenie czynników zaistnienia w/w problemów i trudności związanych z ich rozwiązaniem,
  • pomoc uczestnikowi konsultacji w poszukiwaniu sposobów rozwiązania napotkanych trudności, o udzielenie profesjonalnego wsparcia.

Wsparcie psychologiczne prowadzone było w ramach Projektu „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku”  współfinansowanego w ramach Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. POWR.03.05.00-00-A070/19 w okresie od 10.02.2021 do 25.05.2022.

Fundusze Europejskie Wiedz Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Aktualności

Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu:  „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych