Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Specjalista ds. technologii

Zadaniem specjalisty od technologii wspierających będą:

  • dyżury i konsultacje w ramach Punktu obsługi osób z niepełnosprawnościami,
  • wsparcie studentów z niepełnosprawnościami w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  • współpraca z Pełnomocnikiem Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami w zakresie przygotowania dodatkowych materiałów, które zostaną udostępnione na stronie internetowej dotyczących zagadnień świadomościowych z zakresu kontaktów ze studentami z różnymi niepełnosprawnościami w formie prezentacji.

Wsparcie Specjalisty od technologii wspierających  prowadzone było w ramach Projektu „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku”  współfinansowanego w ramach Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. POWR.03.05.00-00-A070/19 w okresie od 16.02.2021 do 11.06.2022.

Fundusze Europejskie Wiedz Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Aktualności

Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu:  „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych