Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Asystent dydaktyczny

Zadaniem asystenta dydaktycznego dla osób z niepełnosprawnościami jest:

  • pomoc osobom z niepełnosprawnościami w czasie ćwiczeń i wykładów,
  • wsparcie studenta w ramach roku akademickiego w bieżącej pracy.

Wsparcie Asystenta dydaktycznego dla osób z niepełnosprawnościami prowadzone było w ramach Projektu „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego w ramach Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. POWR.03.05.00-00-A070/19 w okresie od 13.02.2021 do 11.06.2022

Fundusze Europejskie Wiedz Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Aktualności

Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu:  „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych