UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

 

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku zawarła porozumienie o współpracy z ORLEN Laboratorium s.a. Ma ono na celu zbliżenie środowiska nauki i edukacji ze środowiskiem praktyki zawodowej, a co za tym idzie lepsze wykorzystanie posiadanych przez obie strony zasobów. Z ramienia Uczelni porozumienie sygnował Rektor prof. Zbigniew Kruszewski oraz Prorektor ds. studenckich dr Małgorzata Kamińska. Orlen Laboratorium reprezentował Marek Witkowski - Prezes Zarządu oraz Piotr Szpakowicz - Członek Zarządu

Porozumienie obejmuje współpracę Orlen Laboratorium ze Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku w zakresie podejmowania działań na rzecz edukacji, rozwoju nauki i przedsiębiorczości oraz współpracy w zakresie kształtowania programów studiów odpowiadającym oczekiwaniom Spółki, a także podnoszenia świadomości zawodowej w środowisku akademickim. Odnosi się też do wskazania tematyki prac dyplomowych z możliwością ich wykorzystywania w działalności Orlen Laboratorium oraz umożliwienia odbywania studentom SWPW staży i praktyk zawodowych w siedzibie Spółki.

Uczelnia zobowiązała się do współdziałania w zakresie dostosowania oferty edukacyjnej SWPW do potrzeb Spółki oraz propagowania oferty kształcenia o profilu chemicznym w szczególności na studiach podyplomowych. Zadeklarowała współpracę w zakresie promowania chemii w regionie, organizacji wspólnych przedsięwzięć na rzecz lokalnej społeczności oraz popularyzacji działalności Spółki.

Orlen Laboratorium podejmie działania zmierzające do współpracy z Uczelnią w zakresie określania tematyki prac dyplomowych oraz realizacji staży i praktyk zawodowych. Zapowiedziało także podjęcia działań zmierzających do realizacji wspólnych przedsięwzięć promujących Uczelnię oraz działalność Spółki oraz organizacji wizyt studyjnych w Pracowniach ORLEN Laboratorium S.A. na rzecz studentów oraz słuchaczy Uczelni.

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

Porozumienie z Orlen Laboratorium
Porozumienie z Orlen Laboratorium
Porozumienie z Orlen Laboratorium
Porozumienie z Orlen Laboratorium
Porozumienie z Orlen Laboratorium
Porozumienie z Orlen Laboratorium
Porozumienie z Orlen Laboratorium
Porozumienie z Orlen Laboratorium
 
 

Kobieta w religiach świata

Jednym z czynników kształtujących historię ludzkości i najsilniej oddziałujących na...

WIĘCEJ

Porozumienie z Orlen Laboratorium

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku zawarła porozumienie o...

WIĘCEJ

Ciekawa prezentacja

Studenci kierunku zarządzanie o specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy odwiedzili...

WIĘCEJ

Dydaktyka programowania i algorytmiki

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku realizuje projekt pn...

WIĘCEJ

UWAGA NA FAŁSZYWE MAILE

  Cyberprzestępcy mogą podszywać się pod naszą uczelnię.Prosimy o skrupulatne sprawdzanie...

WIĘCEJ