UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Podpisanie umowy na termomodernizację 24.09.2021

To kolejna inwestycja proekologiczna w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Uczelni udało się pozyskać środki na kompleksową modernizację swojej bazy lokalowej. 24 września 2021 r. podpisano umowę w tym zakresie. Inwestycja będzie dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Stosowne dokumenty podpisali: prof. Zbigniew Kruszewski, Rektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica oraz p. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.

 

Liczba obrazów w kategorii: 10
Kategoria oglądana: 11x
XXIX Inauguracja Roku Akademickiego

Nadzwyczajne Posiedzenie Senatu z okazji XXIX Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021 już za nami. Ze względu na sytuację epidemiczną odbyło się ono w formule on-line. Wykład inauguracyjny pt. "Droga od miłości do wolności – budowanie fundamentów udanego życia" wygłosiła prof. dr hab. Janina Wyczesany. 

 

Liczba obrazów w kategorii: 37
Kategoria oglądana: 1165x
Porozumienie z Orlen Laboratorium

 

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku zawarła porozumienie o współpracy z ORLEN Laboratorium s.a. Ma ono na celu zbliżenie środowiska nauki i edukacji ze środowiskiem praktyki zawodowej, a co za tym idzie lepsze wykorzystanie posiadanych przez obie strony zasobów. Z ramienia Uczelni porozumienie sygnował Rektor prof. Zbigniew Kruszewski oraz Prorektor ds. studenckich dr Małgorzata Kamińska. Orlen Laboratorium reprezentował Marek Witkowski - Prezes Zarządu oraz Piotr Szpakowicz - Członek Zarządu

Porozumienie obejmuje współpracę Orlen Laboratorium ze Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku w zakresie podejmowania działań na rzecz edukacji, rozwoju nauki i przedsiębiorczości oraz współpracy w zakresie kształtowania programów studiów odpowiadającym oczekiwaniom Spółki, a także podnoszenia świadomości zawodowej w środowisku akademickim. Odnosi się też do wskazania tematyki prac dyplomowych z możliwością ich wykorzystywania w działalności Orlen Laboratorium oraz umożliwienia odbywania studentom SWPW staży i praktyk zawodowych w siedzibie Spółki.

Uczelnia zobowiązała się do współdziałania w zakresie dostosowania oferty edukacyjnej SWPW do potrzeb Spółki oraz propagowania oferty kształcenia o profilu chemicznym w szczególności na studiach podyplomowych. Zadeklarowała współpracę w zakresie promowania chemii w regionie, organizacji wspólnych przedsięwzięć na rzecz lokalnej społeczności oraz popularyzacji działalności Spółki.

Orlen Laboratorium podejmie działania zmierzające do współpracy z Uczelnią w zakresie określania tematyki prac dyplomowych oraz realizacji staży i praktyk zawodowych. Zapowiedziało także podjęcia działań zmierzających do realizacji wspólnych przedsięwzięć promujących Uczelnię oraz działalność Spółki oraz organizacji wizyt studyjnych w Pracowniach ORLEN Laboratorium S.A. na rzecz studentów oraz słuchaczy Uczelni.

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

 

Liczba obrazów w kategorii: 8
Kategoria oglądana: 1119x
Wykorzystanie sportu w przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej w szkole
Liczba obrazów w kategorii: 8
Kategoria oglądana: 715x
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Liczba obrazów w kategorii: 18
Kategoria oglądana: 714x
Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 w Filii w Wyszkowie
Liczba obrazów w kategorii: 13
Kategoria oglądana: 1353x
XXVIII Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

5 października 2019 r. odbyła się XXVIII INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Władysława Błasiaka nt. Największe zagadki natury: Wszechświat i Mózg.

 

Liczba obrazów w kategorii: 37
Kategoria oglądana: 1849x
Konferencja 19-20.03.2019

Wydział Zarządzania Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku zorganizował konferencję naukowo-biznesową na temat EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W BIZNESIE. PROBLEMY, WYZWANIA, STRATEGIE, która odbyła się w dniach 19-20 marca 2019 roku.
Budowanie świadomości komunikacyjnej w organizacji to złożony proces. W dobie rozwoju nowych technologii, szybkich zmian w otoczeniu rynkowym oraz wzrostu potrzeb i wymagań pracowników oraz klientów, niezwykle istotna staje się efektywna komunikacja. Celem konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń środowiska naukowego i biznesowego w zakresie szeroko pojmowanej komunikacji w biznesie.
Tematyka wydarzenia pozwoliła na poznanie i ocenę skuteczności współcześnie stosowanych rozwiązań i narzędzi w zakresie komunikacji zarówno z klientami, jak i pracownikami. Umożliwiło to uczestnikom konferencji na wypracowanie modelu efektywnej komunikacji w biznesie, zarówno pod kątem teoretycznym, jak i praktycznym.

 

Liczba obrazów w kategorii: 16
Kategoria oglądana: 1473x
Spotkanie dla młodzieży 17.12.2018 r.

17 grudnia 2018 r. w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku odbyło się spotkanie dla młodzieży przygotowane przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego uczelni. Zostało ono podzielone na dwie części. Pierwsza miał charakter wykładowy, a druga to praktyczne zajęcia na sali sportowej. W spotkaniu uczestniczyła młodzież z Sierpca.
Wykład nt. symboli narodowych i wojskowych wygłosił prof. Remigiusz Wiśniewski, Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa narodowego. Podczas zajęć na hali towarzyszyli mu studenci wydziału, m.in. funkcjonariusze Wojska Polskiego, Straży Granicznej, czy Policji.
Młodzież mogła zgłębić takie zagadnienia jak:

 • Wewnętrzne cechy funkcjonowania służb mundurowych.
 • Strzelanie z broni długiej z wykorzystaniem urządzenia „Cyklop”, które jest przeznaczone do nauki, kontroli i oceny dokładności celowania podczas szkolenia i treningów ogniowych z broni strzeleckiej.
 • Techniki zabezpieczania śladów w miejscu przestępstwa.
 • Wyposażenie indywidualne policjanta samodzielnych pododdziałów prewencji Policji.
 • Podstawowe, indywidualne wyposażenia żołnierza na współczesnym polu walki.

Ponadto przygotowano ekspozycję sprzętu i wyposażenia indywidualnego policjanta z SPPP oraz żołnierza WP, sprzęt - środki przymusu bezpośredniego, środki ochrony dróg oddechowych i skóry stosowane w służbach mundurowych, pakiety żywnościowe.

Uczniowie uczestniczyli w scenkach sytuacyjnych obrazujących m.in. zadania i obowiązki osób legitymowanych, przeszukiwanych, doprowadzanych, różnice w procedurach wojskowych organów porządkowych a procedurach policyjnych, zadania wartownika na posterunku, techniki kajdankowania i konwojowania.

 

Liczba obrazów w kategorii: 71
Kategoria oglądana: 1509x
Porozmawiajmy o autyzmie
Liczba obrazów w kategorii: 58
Kategoria oglądana: 2049x
XXVII Inauguracja Roku Akademickiego

6 października 2018 r. (sobota) o godz. 12:00 w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku odbyła się XXVII INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. zw. dr. hab. Zbigniewa Cieślaka, Profesora UKSW w Warszawie, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku nt. Aksjologia administracji publicznej odrodzonego państwa polskiego.

 

Liczba obrazów w kategorii: 32
Kategoria oglądana: 2201x
Religia a biznes. Moralno – etyczne aspekty prowadzenia biznesu w świetle wybranych religii

W dniu 24 marca 2018 roku o godz. 10.00 w sali korkowej budynku E Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku odbyło się seminarium na temat Religia a biznes. Moralno – etyczne aspekty prowadzenia biznesu w świetle wybranych religii. Inspiracją dla przedsięwzięcia były prace studentów napisane w ramach zaliczenia przedmiotu Otoczenie kulturowe biznesu, realizowanego na Wydziale Zarządzania, które zostały wydane w postaci monografii. Seminarium zorganizowało Studenckie Koło Naukowe „EXPERT” działające na Wydziale Zarządzania.
Z tej okazji zaproszono szczególnych gości, którymi byli:
• Bogumił Księżakowski – właściciel i prezes firmy Stalmech. Starszy Wspólnoty Chrześcijańskiej „Dobrego Pastrzerza" w Warszawie, wieloletni Starszy Kościoła Chrystusowego w Płocku, Gedeonita.
• Ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski - duchowny Kościoła Rzymskokatolickiego, profesor nauk teologicznych, specjalista z zakresu teologii moralnej i etyki.
• Leszek Nadolski - uczeń Lamy Ole. Od kilkunastu lat nauczyciel Buddyzmu Diamentowej Drogi. Prowadzi Buddyjski Ośrodek Odosobnieniowy w Kucharach.
• Mohamed Adham Abd El Aal - przedstawiciel Najwyższego kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, Prezes firmy Adesko sp. z o.o.
W spotkaniu wzięli również udział studenci i wykładowcy SWPW, a także osoby spoza Uczelni zainteresowane podejmowaną tematyką. Tematyka seminarium wzbudziła ogromne zainteresowanie. Prelegenci, przedstawiciele różnych wyznań, w niezwykle interesujący sposób przybliżyli studentom i pozostałym gościom wybrane zagadnienia związane z wpływem zasad religijnych na prowadzenie biznesu. W trakcie wystąpień pojawiły się także bardzo osobiste wyznania poprzeplatane cytatami z Pisma Świętego oraz wesołymi anegdotami.

Monika Tomczak
Przewodnicząca
Studenckiego Koła Naukowego „Expert”

 

Liczba obrazów w kategorii: 35
Kategoria oglądana: 1935x
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2017

Już po raz kolejny Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku dołączyła do Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości organizując panel edukacyjny „Ja i przedsiębiorczość”. Młodzież płockich szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyła w warsztatach dotyczących komunikacji interpersonalnej. Maturzyści uczyli się jak dobrze wypaść na egzaminie dojrzałości. W drugiej części spotkania młodzież zapoznawała się z arkanami inwestowania i zarządzania pieniędzmi. Narzędziem była gra Cashflow, która poprzez zabawę uczy praktycznych umiejętności inwestowania i gromadzenia majątku, zarządzania swoimi aktywami i pasywami. Rywalizacja odbywa się nie tylko pomiędzy graczami. Przeciwnikami były też też rynek nieruchomości, notowania giełdowe czy nieprzewidziane sytuacje losowe.
Równolegle do spotkania dla młodzieży odbyło się szkolenie dla nauczycieli. Dotyczyło ono prawnych aspektów bezpieczeństwa dziecka na terenie szkoły oraz komunikacji interpersonalnej i technik wywierania wpływu.

 

Liczba obrazów w kategorii: 15
Kategoria oglądana: 1809x
Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 w Filii w Wyszkowie
Liczba obrazów w kategorii: 17
Kategoria oglądana: 2472x
I. Mazowieckie Forum Energii Odnawialnych
Liczba obrazów w kategorii: 11
Kategoria oglądana: 2079x
26. Inauguracja Roku Akademickiego

Po raz 26. w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku zabrzmiało Gaudeamus Igitur . Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 odbyła się 30 września 2017 r. w Centrum Sportowo - Rekreacyjnym SWPW.

Listy okolicznościowe z okazji XXVI Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018

{phocadownload view=file|id=1937|text=List Prezydenta RP|target=s}

{phocadownload view=file|id=1938|text=List Marszałka Sejmu|target=s}

{phocadownload view=file|id=1939|text=List Marszałka Senatu|target=s}

 

Liczba obrazów w kategorii: 27
Kategoria oglądana: 3346x
(NIE)BEZPIECZNA NOC 2017

20 maja 2017 r. w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku odbyła się (Nie)bezpieczna noc w ramach Europejskiej Nocy Muzeów. Kampus Uczelni mieści się w centrum Płocka na terenie byłej jednostki wojskowej. Noc Muzeów stała się znakomitą sposobnością, by na chwilę obudzić w tym miejscu ducha wojskowości. Była ekspozycja stała, pokazy dynamiczne oraz wiele atrakcji zarówno dla dorosłych, jak i  dla dzieci.

. Kampus Uczelni mieści się w centrum Płocka na terenie byłej jednostki wojskowej. Noc Muzeów stała się znakomitą sposobnością, by na chwilę obudzić w tym miejscu ducha wojskowości. 

 

Liczba obrazów w kategorii: 38
Kategoria oglądana: 2552x
Ja i przedsiębiorczość

16 listopada 2016 r. odbył się bezpłatny panel edukacyjny „Ja i przedsiębiorczość” organizowany w porozumieniu z Urzędem Miasta Płocka, w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Organizatorem przedsięwzięcia była Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Panel składał się z dwóch modułów szkoleniowych (Komunikacja interpersonalna, jak poradzić sobie ze stresem na egzaminie dojrzałości oraz Z przedsiębiorczością na ty) oraz warsztatów telewizyjnych przeprowadzonych w partnerstwie z telewizją Multi TV. Uczestnikami była młodzież szkół ponadgimnazjalnych z Płocka, Sierpca, Gostynina i Zawidza Kościelnego. W trakcie trwania zajęć nauczyciele uczestniczyli w warsztatach dotyczących nowych zmian w prawie oświatowym oraz awansu zawodowego nauczycieli.

W trakcie przerwy młodzież mogła skorzystać z oferty Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Filia w Płocku (kwestionariusz uzdolnień przedsiębiorczych, informacje dotyczące poruszania się po rynku pracy).

 

Liczba obrazów w kategorii: 35
Kategoria oglądana: 2611x
25.Inauguracja Roku Akademickiego
Liczba obrazów w kategorii: 37
Kategoria oglądana: 3524x
Szkolenie_25_05_2016
Liczba obrazów w kategorii: 21
Kategoria oglądana: 3096x
Konferencja 1 czerwca 2016
Liczba obrazów w kategorii: 6
Kategoria oglądana: 2909x
Wyszkolenie strzelecki 17 kwietnia 2016 r.

W ramach przygotowania do powszechnej rezerwowej obrony narodowej, a także jako wstęp do zmiany specjalności w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego w dniu 17.04 studenci Wydziału rozpoczęli praktyczne zajęcia z wyszkolenia strzeleckiego. Po zapoznaniu się z budową kbkAK, odbyło się strzelanie szkolne z kbks-u. Punktem kulminacyjnym było strzelanie „ostre” z kałasznikowa. Na następnym zjeździe strzelanie z pistoletu wojskowego (PW „Glock”) oraz pistoletu maszynowego. W czerwcu szkolenie w Gdyni z zakresu ITR oraz manewrowania łodziami ratunkowymi. Zapraszamy absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do studiowania na kierunku Bezpieczeństwo narodowe na specjalności obrona narodowa, pierwszej takiej umiejętnościowej specjalności w Polsce. Oprócz szkolenia strzeleckiego, taktyka zmuszania terenu do walki, samoobrona powszechna. W ofercie wspomniany kurs ITR, skoki spadochronowe a także kursy walki w bliskim kontakcie (dwa zakresy), podstawy posługiwania się pałką „tonfa”, rzut granatem ćwiczebnym, szkolenie ogólnowojskowe

 

Liczba obrazów w kategorii: 17
Kategoria oglądana: 3100x
Dzień Dobry

16 kwietnia Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku zorganizowała akcję DZIEŃ DOBRY, w której skład wszedł:
Dzień Dawców Szpiku
Pobór krwi
Profilaktyka chorób cywilizacyjnych, zasady racjonalnego stosowania antybiotyków - Wojewódzki Szpital Zespolony im. M. Kacprzaka w Płocku
Seminarium naukowe
Szalone foto
Pokazy pierwszej pomocy
Porady z zakresu planowani kariery zawodowej
Pokazy robotów i automatyki
Ogródek grillowy
Nie dla mięsożerców - zaprasza Vegancja
Stoisko Oriflame

 

Liczba obrazów w kategorii: 73
Kategoria oglądana: 3668x
Dzień Dawcy Szpiku 12.12.2015
Liczba obrazów w kategorii: 20
Kategoria oglądana: 3861x
Dopalam sportem

 

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Straż Miejska w Płocku oraz Komenda Miejska Policji zorganizowały akcję profilaktyczną dotyczącą przeciwdziałania zażywaniu dopalaczy. Akcja pt. „Dopalam sportem” została przeprowadzona 29 października 2015 r. na terenie Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Przedsięwzięcie wpisuje się w akcję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych „Dopalacze kradną życie”. Jest ono kontynuacją wrześniowej akcji „Dopalam crossfitem”. Tym razem wzięli w niej udział uczniowie płockich szkół ponadgimnazjalnych. 

 

Celem projektu jest uświadomienie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych niebezpieczeństw płynących z zażywania dopalaczy. Planowane działania objęły pogadankę przygotowaną przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji. W trakcie jej trwania wykorzystane zostały  elementy multimedialne. Oprócz tego odbył się pokaz form spędzania wolnego czasu bez dopalaczy przygotowany przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego oraz Wydział Wychowania fizycznego Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

W programie znalazły się także konkursy dla młodzieży, występy Zespołu Tanecznego SWPW „Impresja” oraz pokazy udzielana pierwszej pomocy przygotowane przez Akademickiego Koło Polskiego Czerwonego Krzyża. Część pokazowa odbyła się bezpośrednio po części wykładowej na terenie Centrum Sportowo – Rekreacyjnego SWPW. 

 

 

Liczba obrazów w kategorii: 42
Kategoria oglądana: 3517x
Inauguracja 2015_2016

Po raz 24. W Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku zabrzmiało Gaudeamus Igitur. 4 października 2015 r. rozpoczęliśmy nowy rok akademicki. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr  hab. gen. dyw. Bogusław Pacek, pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. społecznych inicjatyw proobronnych, prezes Federacji Organizacji Proobronnych  nt. Wyzwania bezpieczeństwa i obronności Polski XXI wieku.

 

Liczba obrazów w kategorii: 15
Kategoria oglądana: 4032x
Konferencja

 

Przedstawiamy fotogalerię z konferencji naukowej na temat „Nauczyciel w  systemie edukacji – obszary stagnacji i perspektywy rozwoju”, która odbyła się w dniach 14-15 września 2015 r. 

 

Liczba obrazów w kategorii: 46
Kategoria oglądana: 3795x
Dopalam crossfitem

 

Fotogaleria z akcji profilaktycznej dotyczącej przeciwdziałania zażywaniu dopalaczy pt. „Dopalam crossfitem”. Odbyła się ona 17 września 2015 r. Akcję zorganizowaliśmy przy współudziale Straży Miejskiej w Płocku, Komendy Miejskiej Policji w Płocku oraz Klubu Vale Tudo Płock.

 

 

Liczba obrazów w kategorii: 41
Kategoria oglądana: 3310x
Orłany (7)
Orłany

 

Przedstawiamy naszych nowych podopiecznych - orłany, które mieszkają w płockim ZOO. Czy wiecie dlaczego właśnie bielikami olbrzymimi opiekuje się od czerwca 2015 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku?

 

 

Liczba obrazów w kategorii: 7
Kategoria oglądana: 3498x
Mistrzostwa Cheerleaders 2015

25 kwietnia 2015 r. w Centrum Sportowo - Rekreacyjnym Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku odbyły się VII. Mistrzostwa Mazowsza Zespołów Cheerleaders

 

Liczba obrazów w kategorii: 29
Kategoria oglądana: 3511x
Kurs ITR (22)
Kurs ITR

 

W dniach 13 - 15 maja 2015r. na obiektach Centrum Szkoleń Morskich oraz Akademii Morskiej w Gdyni odbył się kurs ITR  w zakresie indywidualnych technik ratunkowych na wodzie, w którym uczestniczyli studenci Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego SWPW. W szkoleniu brała udział także grupa uczniów liceum mundurowego PUL z Kutna (być może przyszli studenci naszej uczelni). W programie kursu  oprócz teorii, zajęcia na basenie, manewrowanie szalupą ratunkową, nauka obsługi symulatora morskiego. Ojj ciężko wpłynąć kontenerowcem o długości ponad 300 m do portu w Singapurze. Kurs zakończyło  wręczenie Certificate of Basic Safety Training in Personal Survival Techniques zgodnie z wymaganiami prawidła VI/1 Konwencji STCW oraz o przeszkoleniu w manewrowaniu łodziami ratunkowymi.

 

Liczba obrazów w kategorii: 22
Kategoria oglądana: 3525x
Edukacja obronna inaczej


Studenci I roku studiów stacjonarnych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego odbyli cykl zajęć praktycznych w terenie podczas których zrealizowano m.in. strzelanie sportowe z kbks, a także strzelanie bojowe z kbkAK oraz pistoletu wojskowego GLOCK. W ramach zajęć przeprowadzono także przeszkolenie w zakresie walki w bliskim kontakcie – Combat 56. Podsumowaniem zmagań będą certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności. Współorganizatorem zajęć był LOK Płock oraz Centrum Naukowo Biznesowe „Feniks”. Prowadzącymi zajęcia oprócz Dziekana Wydziału ppłk. Remigiusza Wiśniewskiego byli: mjr Jarosław Chrobot, kpt. Jacek Pajda oraz instruktor Mariusz Zieliński.

Maj 2015r.

 

Liczba obrazów w kategorii: 9
Kategoria oglądana: 4212x
Konkurs fotograficzny Bariery to złe maniery

18.05.2015 r. - Uroczyste wręczenie nagród w konkursie fotograficznym Bariery to złe maniery już za nami. Zostało ono połączone z prezentacją sprzętu dla osób niepełnosprawnych, który udostępnia swoim studentom Uczelnia.

 

Liczba obrazów w kategorii: 15
Kategoria oglądana: 4399x
inauguracja_roku_akademickiego_2014_2015
Liczba obrazów w kategorii: 10
Kategoria oglądana: 3703x
Spotkanie ze sztuką

 

W miesiącach kwietniu i maju 2014 r. Instytut Kształcenia Podyplomowego Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku zorganizował intensywne warsztaty: „Spotkanie ze sztuką” dla studentów studiów podyplomowych w zakresie Plastyka. Historia sztuki.
W trakcie tych spotkań w kwietniu studenci doskonalili swój warsztat plastyczno-malarski, uczestnicząc w plenerze, który odbył się w malowniczym skansenie w Sierpcu. Natomiast w maju studenci uczestniczyli w zajęciach warsztatowych, poznając dawne techniki plastyczne, jak i nowe, które dopiero wchodzą na rynek Polski i nie są jeszcze nauczane na żadnej uczelni wyższej.
Podczas warsztatów wykorzystywano następujące techniki: batiku, filcowanie na mokro, qulling, pergamino, friendly plastic, utwardzanie tkanin – powertex – warsztat prowadzony przez Macieja Jeziórskiego, malowanie na szkle – warsztat prowadzony przez Kingę Cichocką, gipsoryt – warsztat prowadzony przez Iwonę Oparę.
Studenci w trakcie rocznych studiów poznają najróżniejsze techniki plastyczne, m.in.: decoupage, filcowanie na sucho, techniki graficzne, wiklinę papierową, bibułkarstwo, haft matematyczny, iris folding, metaloplastykę oraz doskonalą się w technikach malarskich i rysunkowych. W kolejnym roku akademickim przymierzamy się do wprowadzenia nowych technik, m.in.: malowanie na jedwabiu, wyplatanie ze słomy, gobelin itp.
W tym roku wprowadziliśmy do programu zajęcia multimedialne obejmujące warsztaty z darmowych programów graficznych oraz fotografii i filmu. Całości kształcenia dopełnia wiedza z historii sztuki i metodyki.

Maciej Jeziórski

 

Liczba obrazów w kategorii: 20
Kategoria oglądana: 3622x
VI Otwarte Mistrzostwa Cheerleaders

18 maja 2014r.  miały miejsce VI OTWARTE MISTRZOSTWA MAZOWSZA CHEERLEADERS – Grand Prix Polski 2014. Odbyły się one w Centrum Sportowo – Rekreacyjnym Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.
W trakcie trwania Mistrzostw odbyło się także spotkanie z piosenką czerwonokrzyską oraz warsztaty udzielenia pierwszej pomocy prowadzone przez Oddział Rejonowy PCK w Płocku.
Impreza odbyła się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Płocka.
Organizatorzy Mistrzostw:

 • Wydział Wychowania Fizycznego Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tańca „Impresja”
 • Miasto Płock
 • Polskie Stowarzyszenie Cheerleaders
 • Polski Czerwony Krzyż

W rozgrywkach wzięło udział 290 zawodniczek w dwóch dywizjach: pom dance i cheer dance, a każda z nich podzielona została na duety i zespoły w trzech kategoriach wiekowych: junior młodszy, junior i senior.

 

Liczba obrazów w kategorii: 16
Kategoria oglądana: 3812x
Briefing 6_02_2014r.

Briefing informacyjny – 6.02.2014 r.
Spotkanie z gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Zygmuntem Mierczykiem - Rektorem-Komendantem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz przedstawicielami Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Tematyką spotkania były technologie kosmiczne, bioinżynieria, energetyka w rozumieniu nowych technologii energetycznych – plany budowy w Płocku infrastruktury związanej z ww. dziedzinami np. pierwsze w Polsce magazyny energii.
Spotkanie połączone zostało z konferencją prasową.

 

Liczba obrazów w kategorii: 12
Kategoria oglądana: 3875x
XXII Inauguracja roku akademickiego 2013/2014

 

XXII Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 odbyła się 6 października 2013 r. w Centrum Sportowo - Rekreacyjnym SWPW. Wykład inauguracyjny wygłosił Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prof. dr. hab. Tomasz Nałęcz nt. Między żyrandolem a fundamentami Rzeczypospolitej. Rola prezydentury w Polsce.

Foto: Jan Waćkowski

 

Liczba obrazów w kategorii: 20
Kategoria oglądana: 4464x
V Otwarte Mistrzostwa Mazowsza Cheerleaders

V Otwarte Mistrzostwa Cheerleaders odbyły się 11 maja 2013 r. w ramach Dnia Lokalnych Inicjatyw Społecznych "Płockie Inspiracje". Miejsce: Centrum Sportowo - Rekreacyjne Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku

 

Liczba obrazów w kategorii: 54
Kategoria oglądana: 4979x
Spotkanie z Januszem Korwin Mikke - 14.11.2012 r.

Spotkanie z Januszem Korwin - Mikke, które odbyło się 14 listopada 2012 r.

 

Liczba obrazów w kategorii: 8
Kategoria oglądana: 4119x
Kampania PCK Godne dzieciństwo
Ogólnopolska kampania "Godne dzieciństwo"  - wolontariusze Akademickiego Koła PCK i studenci SWPW

 

Liczba obrazów w kategorii: 6
Kategoria oglądana: 3850x
Warsztaty Decoupage 27_11_2012
Warszaty Decoupage, które odbyły się 27.11.2012 r.

 

Liczba obrazów w kategorii: 15
Kategoria oglądana: 4404x
Wampiriada 2012
24 listopad 2012 r. - Wampiriada i pokaz pierwszej pomocy zorganizowane przez Akademickie Koło Polskiego Czerwonego Krzyża

 

Liczba obrazów w kategorii: 14
Kategoria oglądana: 4081x
Warsztaty Sztuka filcowania 20_11_2012
Warsztaty z filcowania - 20.11.2012 r.

 

Liczba obrazów w kategorii: 10
Kategoria oglądana: 4576x
Pierwsza Płocka Debata Oksfordzka 3_04_2012
Liczba obrazów w kategorii: 11
Kategoria oglądana: 3984x
Inauguracja studentów I semestru (2012r.) w ramach projektu Akademia Rozwoju Kompetencji
Liczba obrazów w kategorii: 20
Kategoria oglądana: 4056x
XXI Inauguracja Roku Akademickiego w Płocku
Liczba obrazów w kategorii: 8
Kategoria oglądana: 4160x
Współpraca Włodkowica z New Holland
Liczba obrazów w kategorii: 7
Kategoria oglądana: 4226x
Płockie Targi Pracy 2011
Liczba obrazów w kategorii: 8
Kategoria oglądana: 4149x
XX Inauguracja Roku Akademickiego
Liczba obrazów w kategorii: 13
Kategoria oglądana: 4965x
Zajęcia na kierunku Wychowanie fizyczne
Liczba obrazów w kategorii: 10
Kategoria oglądana: 4637x
SWPW (10)
SWPW
Liczba obrazów w kategorii: 10
Kategoria oglądana: 4971x
Płockie Targi Pracy 2010
Liczba obrazów w kategorii: 7
Kategoria oglądana: 4261x
Otwarcie Płockiego Inkubatora Przedsiębiorczości 11.03.2011
Liczba obrazów w kategorii: 7
Kategoria oglądana: 4114x
Konferencja Organizacja i dydaktyczna skuteczność wyższych studiów niepaństwowych IX 2010
Liczba obrazów w kategorii: 7
Kategoria oglądana: 4001x
Mistrzostwa Europy Cheerleaders VII 2011
Liczba obrazów w kategorii: 9
Kategoria oglądana: 4264x
Filie SWPW
Liczba obrazów w kategorii: 3
Kategoria oglądana: 4767x
Konferencja Europejskie prawo admnistracyjne maj 2011
Liczba obrazów w kategorii: 6
Kategoria oglądana: 4177x
Konferencja Dziecko przewlekle chore 14.04.2011
Liczba obrazów w kategorii: 10
Kategoria oglądana: 4143x
Zakończenie sezony 2010/2011 Zespołu Cheerleaders SWPW
Liczba obrazów w kategorii: 9
Kategoria oglądana: 4318x
Konferencja Wydział Bezpieczeństwa Narodowego 18_11_2010
Liczba obrazów w kategorii: 13
Kategoria oglądana: 4570x
Konferencja naukowa Innowacyjne Mazowsze 10.11.2010
Liczba obrazów w kategorii: 6
Kategoria oglądana: 4431x
Impreza otrzęsinowa w Klubie Ambra 22.10.2010
Liczba obrazów w kategorii: 11
Kategoria oglądana: 4828x
Spotkanie z Jerzym Wenderlichem 12.10.2010
Liczba obrazów w kategorii: 9
Kategoria oglądana: 4282x
Inauguracja wydziałowa specjalności Zarządzanie projektem
Liczba obrazów w kategorii: 9
Kategoria oglądana: 4739x
Inauguracja wydziałowa specjalności Administracja samorządowa
Liczba obrazów w kategorii: 10
Kategoria oglądana: 4726x
Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 Płock
Liczba obrazów w kategorii: 10
Kategoria oglądana: 5400x
Mistrzostwa Polski Cheerleaders Rzeszów 2010
Liczba obrazów w kategorii: 5
Kategoria oglądana: 4526x
Turniej piłki siatkowej
Liczba obrazów w kategorii: 5
Kategoria oglądana: 4682x
Koncert Podaj dłoń
Liczba obrazów w kategorii: 11
Kategoria oglądana: 4719x
III Festiwal Judo Dzieci i Młodzieży Miast Partnerskich Płocka
Liczba obrazów w kategorii: 7
Kategoria oglądana: 4220x
I Festiwal Judo Dzieci i Młodzieży Miast Partnerskich Płocka
Liczba obrazów w kategorii: 14
Kategoria oglądana: 4244x
Zakończenie sezonu 2009/2010 - Zespół Taneczny SWPW Impresja
Liczba obrazów w kategorii: 16
Kategoria oglądana: 4991x
Byli u nas (12)
Byli u nas
Liczba obrazów w kategorii: 12
Kategoria oglądana: 5973x
Baza lokalowa SWPW
Liczba obrazów w kategorii: 19
Kategoria oglądana: 6151x
Akcje charytatywne Parlamentu Studentów SWPW
Liczba obrazów w kategorii: 13
Kategoria oglądana: 4675x
Akademik SWPW
Liczba obrazów w kategorii: 26
Kategoria oglądana: 9602x
 

Ekologiczna inwestycja we Włodkowicu ze wsparciem uniijnym

To kolejna inwestycja proekologiczna w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica...

WIĘCEJ

XXX Inauguracja Roku Akademickiego

Rektor oraz Senat Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku...

WIĘCEJ

Pozytywna ocena Informatyki

Miło nam poinformować, że kierunek INFORMATYKA po raz kolejny otrzymał...

WIĘCEJ

Pisanie i czytanie w pedagogice Montessori

"Pisanie i czytanie w pedagogice Montessori" to temat dwuczęściowych warsztatów...

WIĘCEJ

Ciekawa pozycja na rynku wydawniczym

Polecamy Państwa uwadze nową, ciekawą pozycję na rynku wydawnicznym. Sławomir ZalewskiKontrola...

WIĘCEJ

Wsparcie dla studentów

Szanowni Państwo,uprzejmie informujemy, że w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica...

WIĘCEJ