UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

Dla Studentów

Dla Kandydatów

Studia
Podyplomowe

Wszystko co student wiedzieć powinien / E-Learning / Życie Studencki

Oferta edukacyjna / Rekrutacja / Wszystko co kandydat wiedzieć powinien

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych

Image not available
Image not available
Image not available

Uczelnia o profilu praktycznym

Połącz studia z pracą

Spis treści

REKRUTACJA KROK PO KROKU

 

Przygotuj dokumenty do rejestracji internetowej:

- świadectwo dojrzałości
- dowód osobisty

Przejdź do E-REKRUTACJI

Wypełnij formularz rekrutacyjny
(wydrukuj i podpisz)

Dostarcz komplet wymaganych dokumentów
(osobiście lub pocztą tradycyjną)

E-REKRUTACJA 


 


Studia w formie stacjonarnej
I stopnia (3-letnie) licencjat
Studia w formie niestacjonarnej
I stopnia (3-letnie) licencjat

Istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających) na kierunkach Administracja, Pedagogika i Zarządzanie.


Resocjalizacja mieści się w nurcie pedagogiki specjalnej a jej przedmiotem jest proces wykolejenia społecznego osób, uwarunkowania przestępczości, profilaktyka, metody skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych w ramach kurateli sądowej, zakładów poprawczych i zakładów karnych. Studia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej mają przygotować młodzież akademicką do podjęcia trudnej pracy wychowawczej zarówno wśród młodzieży niedostosowanej społecznie jak i wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności. Wymaga to od podejmujących się wychowawców resocjalizacyjnych odpowiedniego przygotowania z zakresu pedagogiki, psychologii, aksjologii i socjologii a także prawa.

W programie kształcenia studenci poznają podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej a także pracę instytucji wychowania penitencjarnego. Zapoznają się z aksjologią i elementami etyki warunkującymi skuteczność działań wychowawczych. Program kształcenia obejmuje również psychopatologię zachowań, patologie i patologie rodziny, które jako zjawiska kryzysowe oddziałują w sposób destruktywny na człowieka. W cyklu kształcenia studenci poznają zagadnienia dotyczące kryminologii, wiktymologii i suicydologii. Młodzież studencka może zapoznać się także z problematyką więziennictwa a zwłaszcza w ramach warsztatów z pedagogiki resocjalizacyjnej z uwarunkowaniami subkultury więziennej.
Dzięki wiedzy i praktykom w placówkach resocjalizacyjnych ukończenie studiów daje absolwentom pełne podstawy do pracy w placówkach resocjalizacyjnych w charakterze wychowawcy-pedagoga, który może nie tylko stawiać trafną diagnozę, co do stopnia nieprzystosowania społecznego wychowanka ale przede wszystkim służyć mu wiedzą i doświadczeniem, by mógł on zmienić swoje zachowanie i na nowo powrócić do społeczeństwa. Wśród studentów podejmujących pedagogikę resocjalizacyjną przeważają osoby pracujące w placówkach specjalnych oraz wykazujący zainteresowania problematyką młodzieży niedostosowanej społecznie. Zakres przedmiotów podczas studiów na specjalizacji resocjalizacyjnej daje pełne przygotowanie do pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie.

Absolwent, który kończy studia pedagogiczne o specjalizacji resocjalizacyjnej zdobędzie interdyscyplinarną wiedzę niezbędną w jego działalności wychowawczej również wobec osób zagrożonych niedostosowaniem społecznym i marginalizacją. Wiedza metodyczna budowana jest o przedmioty podstawowe takie jak pedagogika resocjalizacyjna, czy kryminologia. Program zawiera szereg zajęć praktycznych, do których zalicza się warsztaty z pedagogiki resocjalizacyjnej, zajęcia w zakładach karnych i poprawczych, pracę z kuratorem sądowym, czy też ćwiczenia w ośrodkach dla uzależnionych.
Absolwent studiów licencjackich specjalności pedagogika resocjalizacyjna uzyskuje kwalifikacje do pracy w następujących placówkach:

   • wychowawca i pedagog – zakład poprawcze, schroniska dla nieletnich, policyjna izba dziecka, placówki specjalistyczne dla młodzieży niedostosowanej społecznie, zakłady karne,
   • terapeuta i profilaktyk - ośrodkach dla uzależnionych.

Absolwent studiów magisterskich uzupełniających uzyskuje ponadto wiedzę, umiejętności kwalifikacje do pracy jako: pedagog szkolny, instruktor i koordynator zajęć i szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień.

Przedmioty wynikające ze specjalności: Pedagogika resocjalizacyjna

   • Instytucje wychowania
   • Organy wymiaru sprawiedliwości
   • Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej
   • Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego
   • Metody i formy oddziaływań resocjalizacyjnych
   • Dysharmonie i zaburzenia rozwojowe
   • Pedagogika czasu wolnego
   • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
   • Diagnoza i terapia pedagogiczna
   • Kryminologia z elementami wiktymologii i suicydologii
   • Profilaktyka społeczna
   • Metodyka pracy w zespole
   • Psychopedagogika pracy
   • Metodyka mediacji i rozwiązywania problemów wychowawczych
   • Metodyka wychowania resocjalizującego

 

Czesne na studiach I stopnia na kierunku Pedagogika, specjalność Pedagogika resocjalizacyjna wynosi za semestr:

   • 1650 zł (studia dzienne)
   • 1650 zł (studia zaoczne)

Opłaty>>>


Jednorazowa, bezzwrotna opłata rekrutacyjna z tytułu podjęcia studiów w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku wynosi 85 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na numer konta:

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock

Santander Bank Polska s.a. 78 1090 1333 0000 0000 3300 9288

 


Filia w Wyszkowie
Sekretariat Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych
ul. Geodetów 45A , 07-200 Wyszków
tel./fax 29 742 80 22, tel. 29 743 14 46,
e-mail: wyszkow@wlodkowic.pl

czynny:
poniedziałek - piątek w godz. 8:00 – 15:00
sobota w godz. 8:00 – 15:00

 

Grywalizacja w edukacji na odległość

14 maja 2020 roku odbyło się webinarium o nazwie „Nowa...

WIĘCEJ

O edukacji zdalnej i rekrutacji

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z dr. inż. Robertem Żakiem, prorektorem...

WIĘCEJ

Wypożyczalnia otwarta

UWAGA! BIBLIOTEKA Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Plocku uruchamia WYPOŻYCZALNIĘ. Wypożyczalnia...

WIĘCEJ

Zajęcia on-line

Nadzwyczajna sytuacja epidemiologiczna zmusza nas do podejmowania odważnych decyzji i...

WIĘCEJ

W trosce o ochronę zdrowia społeczności akademickiej

Epidemia koronawirusa niesie wiele osobistych i zbiorowych zagrożeń. Skuteczne przeciwdziałanie...

WIĘCEJ

Koncepcje współczesnej dydaktyki

1 marca 2020 r. w wyszkowskiej Filii SWPW odbyło się...

WIĘCEJ