UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

Dla Studentów

Dla Kandydatów

Studia
Podyplomowe

Wszystko co student wiedzieć powinien / E-Learning / Życie Studencki

Oferta edukacyjna / Rekrutacja / Wszystko co kandydat wiedzieć powinien

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych

Image not available
Image not available
Image not available

Uczelnia o profilu praktycznym

Połącz studia z pracą

Spis treści

Studia w formie stacjonarnej
I stopnia (3-letnie) licencjat
Studia w formie niestacjonarnej
I stopnia (3-letnie) licencjat

Istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających) na kierunkach Administracja, Pedagogika i Zarządzanie.

Specjalność: OBRONA NARODOWA


Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego wykonywania zadań na stanowiskach administracji państwowej i samorządowej związanych z bezpieczeństwem oraz zarządzaniem kryzysowym, a także potencjalnych struktur obrony terytorialnej. Program kształcenia skupia się na analizie, formułowaniu współczesnych i perspektywicznych problemów bezpieczeństwa narodowego, regionalnego i międzynarodowego w aspekcie światowych procesów cywilizacyjnych. Wysoki poziom kształcenia zapewniają różne formy dydaktyczne.
Studenta bezpieczeństwa narodowego uczymy innowacyjności w myśleniu rozumnego przywództwa. Przygotujemy do pracy i służby w instytucjach, formacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa. W sposób skondensowany szkolimy do rezerwowej armii terytorialnej, której istotnym komponentem mają być absolwenci klas mundurowych, studenci WBN SWPW . Absolwenci będący przedstawicielami służb mundurowych zdobyte umiejętności i wiedzę będą mogli wykorzystać w swej dotychczasowej pracy, podnosząc swoje kwalifikacje.
Ważnym elementem kształcenia są praktyki w wybranych instytucjach realizujących cele i założenia systemu bezpieczeństwa narodowego m.in. w ramach KSRG, MON, MSW.

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe mogą pracować w instytucjach i służbach jako m.in.:

   • pracownicy instytucji i formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne (Wojsko, Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Straż Miejska, profesjonalne firmy ochroniarskie, Wydziały Zarządzania Kryzysowego, struktury obrony terytorialnej);
   • pracownicy biurowi lub operacyjni na wszystkich szczeblach zarządzania kryzysowego;
   • pracownicy w resortach lub innych urzędach na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem i obronnością;
   • wsparcie rezerwowej, powszechnej armii terytorialnej;
   • szefowie lub pracownicy biurowi lub operacyjni ochrony; analitycy danych w sytuacjach kryzysowych;
   • inspektorzy ds. monitorowania zagrożeń;
   • lokalne wzmocnienie w prowadzeniu działań nieregularnych, ratowniczych, porządkowych;
   • doradcy w sztabach kryzysowych na różnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej;
   • instruktorzy edukacji dla bezpieczeństwa, edukacji obronnej w organizacjach młodzieżowych i społecznych.

Studenci Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego mogą ukończyć praktyczno-umiejętnościowe przeszkolenia:
- kurs ITR i uzyskać Certificate of Basic Safety Training in Personal Survival Techniques w zakresie podstawowych Indywidualnych Technik Ratunkowych na wodzie zgodnie z wymaganiami prawidła VI/1Konwencji STCW,
- podstawowy kurs w manewrowaniu łodziami ratunkowymi,
- podstawowy kurs płetwonurkowania,
- podstawowe szkolenie spadochronowe,
- kurs strzelania bojowego (kbkAK, PW, PM) oraz walki w bliskim kontakcie zakres I
- kurs w posługiwaniu się pałką tonfa oraz z walki w bliskim kontakcie zakres II

Szkolenie z zakresu

   • Wsparcia działań wojsk operacyjnych oraz działań humanitarnych.
   • Ścisłego współdziałania z pozamilitarnym układem obronnym (władzami, instytucjami).
   • Samoobrony powszechnej, w tym: powinności obronne, zadania obrony narodowej, bloki (pakty) polityczno-militarne, administracja publiczna w procesie realizacji zadań obronnych.
   • Szkolenia strzeleckiego, w tym: zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią, balistyka, warunki strzelań, warunki bezpieczeństwa podczas strzelań, strzelania sportowe, strzelania bojowe.
   • Taktyki zmuszania terenu do walki, w tym: środowisko a działania bojowe, podstawowe rodzaje i zasady prowadzenia działań taktycznych, taktyka ogólna (z podziałem na czarną, zieloną, niebieską, szarą, czerwoną), podstawy bytowania w terenie przygodnym-survival, działania w ugrupowaniach, SERE, systemy działania w trudnych sytuacjach.
   • Szkolenie ogólnowojskowe, w tym: rzut granatem ćwiczebnym, pokonywanie terenu różnymi sposobami, szyki marszowe i patrolowe, pokonywanie terenu zaminowanego, działanie żołnierza w terenie zurbanizowanym –MOUT,CQB,OP,CP.Informacja dla czytelników

Uwaga! Zazwyczaj maj miesiącem bez kar, a w Wypożyczalni Biblioteki SWPW...

WIĘCEJ

Grywalizacja w edukacji na odległość

14 maja 2020 roku odbyło się webinarium o nazwie „Nowa...

WIĘCEJ

O edukacji zdalnej i rekrutacji

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z dr. inż. Robertem Żakiem, prorektorem...

WIĘCEJ

Wypożyczalnia otwarta

UWAGA! BIBLIOTEKA Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Plocku uruchamia WYPOŻYCZALNIĘ. Wypożyczalnia...

WIĘCEJ

Zajęcia on-line

Nadzwyczajna sytuacja epidemiologiczna zmusza nas do podejmowania odważnych decyzji i...

WIĘCEJ

W trosce o ochronę zdrowia społeczności akademickiej

Epidemia koronawirusa niesie wiele osobistych i zbiorowych zagrożeń. Skuteczne przeciwdziałanie...

WIĘCEJ