UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

Dla Studentów

Dla Kandydatów

Studia
Podyplomowe

Wszystko co student wiedzieć powinien / E-Learning / Życie Studencki

Oferta edukacyjna / Rekrutacja / Wszystko co kandydat wiedzieć powinien

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych

Image not available
Image not available
Image not available

Uczelnia o profilu praktycznym

Połącz studia z pracą

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku zawarła porozumienie o współpracy z ORLEN Laboratorium s.a.
Ma ono na celu zbliżenie środowiska nauki i edukacji ze środowiskiem praktyki zawodowej, a co za tym idzie lepsze wykorzystanie posiadanych przez obie strony zasobów. Z ramienia Uczelni porozumienie sygnował Rektor prof. Zbigniew Kruszewski oraz Prorektor ds. studenckich dr Małgorzata Kamińska. Orlen Laboratorium reprezentował Marek Witkowski - Prezes Zarządu oraz Piotr Szpakowicz - Członek Zarządu

Porozumienie obejmuje współpracę Orlen Laboratorium ze Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku w zakresie podejmowania działań na rzecz edukacji, rozwoju nauki i przedsiębiorczości oraz współpracy w zakresie kształtowania programów studiów odpowiadającym oczekiwaniom Spółki, a także podnoszenia świadomości zawodowej w środowisku akademickim. Odnosi się też do wskazania tematyki prac dyplomowych z możliwością ich wykorzystywania w działalności Orlen Laboratorium oraz umożliwienia odbywania studentom SWPW staży i praktyk zawodowych w siedzibie Spółki.

Uczelnia zobowiązała się do współdziałania w zakresie dostosowania oferty edukacyjnej SWPW do potrzeb Spółki oraz propagowania oferty kształcenia o profilu chemicznym w szczególności na studiach podyplomowych. Zadeklarowała współpracę w zakresie promowania chemii w regionie, organizacji wspólnych przedsięwzięć na rzecz lokalnej społeczności oraz popularyzacji działalności Spółki.

Orlen Laboratorium podejmie działania zmierzające do współpracy z Uczelnią w zakresie określania tematyki prac dyplomowych oraz realizacji staży i praktyk zawodowych. Zapowiedziało także podjęcia działań zmierzających do realizacji wspólnych przedsięwzięć promujących Uczelnię oraz działalność Spółki oraz organizacji wizyt studyjnych w Pracowniach ORLEN Laboratorium S.A. na rzecz studentów oraz słuchaczy Uczelni.

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

 

 

Kobieta w religiach świata

Jednym z czynników kształtujących historię ludzkości i najsilniej oddziałujących na...

WIĘCEJ

Porozumienie z Orlen Laboratorium

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku zawarła porozumienie o...

WIĘCEJ

Ciekawa prezentacja

Studenci kierunku zarządzanie o specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy odwiedzili...

WIĘCEJ

Dydaktyka programowania i algorytmiki

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku realizuje projekt pn...

WIĘCEJ

UWAGA NA FAŁSZYWE MAILE

  Cyberprzestępcy mogą podszywać się pod naszą uczelnię.Prosimy o skrupulatne sprawdzanie...

WIĘCEJ