UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

Dla Studentów

Dla Kandydatów

Studia
Podyplomowe

Wszystko co student wiedzieć powinien / E-Learning / Życie Studencki

Oferta edukacyjna / Rekrutacja / Wszystko co kandydat wiedzieć powinien

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych

Image not available
Image not available
Image not available

Uczelnia o profilu praktycznym

Połącz studia z pracą

Dajemy więcej

Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów do realizacji zadań z zakresu edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w warunkach kształcenia integracyjnego i ogólnodostępnego.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy:

1)na stanowisku pedagoga specjalnego w : przedszkolach ogólnodostępnych; szkołach ogólnodostępnych,
2)na stanowisku nauczyciela wspomagającego w: przedszkolach integracyjnych; oddziałach integracyjnych; szkołach ogólnodostępnych; klasach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi słuchaczom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw umożliwiających realizację potrzeb edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w warunkach kształcenia integracyjnego i ogólnodostępnego.

Studia podyplomowe Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością są studiami kwalifikacyjnymi.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1245).

Absolwent zdobędzie umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych dzieci i młodzieży, odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych. Zdobędzie wiedzę o możliwościach edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz o metodach oddziaływania rehabilitacyjnego i resocjalizacyjnego, także umiejętności praktyczne w zakresie pracy z uczniami
o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w szczególności: rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, konstruowania i realizacji indywidualnych programów edukacyjnych oraz integrowania zróżnicowanych grup.

Absolwent będzie przygotowany do współorganizacji kształcenia integracyjnego (inkluzyjnego), a także zdobędzie umiejętności organizowania i koordynowania kształcenia specjalnego ucznia z niepełnosprawnością na różnych poziomach i w różnych formach edukacji, koordynowania działań zespołu nauczycieli i specjalistów w zakresie diagnozowania i opracowywania indywidualnych programów edukacyjnych i terapeutycznych.

Absolwent ujawnia postawy prospołeczne i zgodne z podejściem humanistycznym opartym o szacunek, umiejętność dialogu i wrażliwość społeczną wobec osób niepełnosprawnych.
Zdobędzie wiedzę i umiejętności do pracy z uczniami: niewidomymi i słabo widzącymi, niesłyszącymi i słabo słyszącymi, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, z niedostosowaniem społecznym, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Absolwent studiów jako pedagog specjalny będzie organizował i koordynował proces kształcenia specjalnego ucznia niepełnosprawnego w placówce ogólnodostępnej, a w szczególności zadaniem jego będzie: rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych; określanie i organizowanie form i sposobów udzielania wsparcia edukacyjnego; koordynacja działań zespołu nauczycieli w zakresie diagnozowania i opracowywania indywidualnych programów edukacyjnych; organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców i nauczycieli; współpraca z placówkami kształcenia specjalnego i innymi podmiotami działającymi na rzecz niepełnosprawnych w zakresie wynikającym z potrzeb placówki ogólnodostępnej.

Studia podyplomowe mają za zadanie przygotować aktualnie pracujących nauczycieli do realizacji zadań zawodowych w funkcjonującym dziś systemie edukacji. Realizacja tego celu będzie wymagała podjęcia zarówno działań koncepcyjnych, organizacyjnych, jak i realizacyjnych.

Bezpłatne szkolenia

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia: Szkolenia dla nauczycieli Wyszków 18 września 2017r. ”Konstruowanie...

wtorek, 12 wrzesień 2017

WIĘCEJ

Edukacja Nowej Generacji - zaproszenie na seminarium

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica - Wydział Pedagogiczny, Fundacja Edukacji...

piątek, 08 wrzesień 2017

WIĘCEJ

Wydział Administracji zaprasza na konferencję

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku zaprasza na Międzynarodową...

piątek, 08 wrzesień 2017

WIĘCEJ

XXVI Inauguracja Roku Akademickiego

Rektor oraz SenatSzkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płockumają zaszczyt...

środa, 06 wrzesień 2017

WIĘCEJ

SWPW interesariuszem projektu

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku została interesariuszem w...

piątek, 09 czerwiec 2017

WIĘCEJ

Umowy o współpracy

  Po raz kolejny Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku...

poniedziałek, 29 maj 2017

WIĘCEJ