Witryna korzysta z plików cookies. Kliknij aby poznać szczegóły.

.

 

Studia II stopnia prowadzimy na kierunkach: Administracja, Pedagogika, Zarządzanie. Studia I stopnia proponujemy na kierunkach: Administracja, Bezpieczeństwo narodowe, Informatyka (inżynierskie), Pedagogika, Praca socjalna, Pielęgniarstwo (pomostowe), Wychowanie fizyczne, Zarządzanie
W ramach prowadzonych kierunków ofertujemy wiele ciekawych specjalności.
W ofercie edukacyjnej Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku oprócz studiów I i II stopnia znaczące miejsce zajmują studia podyplomowe, które z założenia wpisują się w ideę kształcenia przez całe życie (lifelong learning). Studia podyplomowe są formą kształcenia przeznaczoną dla osób posiadających wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie lub inżynierskie. Stwarzają możliwość nabycia, pogłębienia i aktualizacji kompetencji do skutecznej realizacji wybranych celów zawodowych. Zapewniają udział w zróżnicowanych formach zajęć dydaktycznych, takich jak wykłady, ćwiczenia, zajęcia warsztatowe i laboratoryjne. W programach wszystkich zakresów studiów podyplomowych zostały uwzględnione zarówno potrzeby współczesnego rynku pracy, jak i oczekiwania studentów. Dzięki zindywidualizowanemu procesowi nauczania Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku zapewnia każdemu słuchaczowi możliwość kształcenia w wybranym zakresie studiów podyplomowych poprzez dobranie odpowiednich i kompleksowych rozwiązań dydaktycznych. Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze otrzymują świadectwa zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. (Dz. U. nr 196, poz. 1167).
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku jest uczelnią niepaństwową, której źródłem finansowania są wpływy z czesnego. Warto jednak podkreślić, że nie jest ono wygórowane i od wielu lat pozostaje na tym samym poziomie. Opłata za semestr jest uzależniona od kierunku studiów i wynosi od 1700 zł do 2200 zł. Istotny jest także fakt, że Uczelnia prowadzi bardzo dogodny system stypendialny. Każdy nasz student może ubiegać się o przyznanie stypendium. Świadczenia pomocy materialnej dotowane są ze środków Budżetu Państwa. Bez względu na to, czy studiujesz w formie stacjonarnej, czy niestacjonarnej możesz ubiegać się o:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
 • zapomogę jednorazową.

W SWPW działa także rozbudowany system własnej pomocy materialnej dla studentów, na który składają się zniżki lub całkowite zwolnienie z czesnego tytułem:

 • podejmowania studiów przez wychowanków domów dziecka
 • podejmowania studiów przez osoby niepełnosprawne
 • trudnych warunków materialnych
 • zdarzeń losowych (np. śmierć lub choroba w najbliższej rodzinie studenta).

Pomoc materialna udzielana jest także studentom pochodzenia polskiego mieszkającym za wschodnią granicą naszego kraju. Studenci będący osobami niepełnosprawnymi mają możliwość korzystania ze środków pomocy materialnej w postaci stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych. Ponadto mogą ubiegać się o dopłaty na poczet dojazdów do uczelni ze środków PFRON.

 • 12,5% rabatu w czesnym na studiach podyplomowych dla absolwentów studiów I i II stopnia w SWPW
 • 25% rabatu w czesnym na studiach podyplomowych dla absolwentów studiów podyplomowych SWPW

Wszystkie koszta związane ze studiowaniem w SWPW są ogólnodostępne.
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku łączy tradycyjne studiowanie z nowoczesnymi sposobami kształcenia studentów z wykorzystaniem Internetu oraz urządzeń mobilnych. W tym celu funkcjonuje internetowa platforma edukacyjna WLODEK, nadzorowana przez Studium Kształcenia na Odległość (SKO). Na platformie znajdują się materiały dydaktyczne z wybranych przedmiotów, dzięki czemu studenci mają możliwość nauki w dowolnym miejscu, dowolnym czasie i dowolnym tempie. Udostępnione w Inter-necie materiały stanowią również doskonałe uzupełnienie zajęć tradycyjnych. Aby przygotować studentów do edukacji na odległość, opracowano specjalny kurs dotyczący obsługi platformy oraz przedstawiający podstawowe zagadnienia związane ze studiowaniem zdalnym. Ponadto w trakcie trwania studiów pracownicy SKO udzielają pomocy studentom we właściwym i efektywnym wykorzystaniu portalu internetowego w procesie kształcenia.Możliwość uzyskania uprawnień instruktora sportu Certyfikaty: komputerowy ECDL i językowy TELC dla zainteresowanych studentów, którzy ukończą dodatkowe, darmowe kursy.
Zainteresowani studenci mogą uczestniczyć w zajęciach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej rozwijających umiejętności „miękkie”. Do wyboru oferujemy trening kreujący postawy przedsiębiorczości w oparciu o nowoczesne gry Cash-flow; coaching grupowy i mentoring w zakresie kierowania własna karierą oraz szkolenia np. e-commerce, umiejętność pracy w zespole, przystosowywanie się do zmiennych warunków pracy, przekuwanie porażek w sukces. Zajęcia odbywają się na terenie Uczelni w dogodnych dla studentów terminach.
Baza przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
Kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
Dom Studencki SWPW to nowoczesny kompleks położony w centrum miasta. Usytuowanie Akademika w spokojnej dzielnicy, u zbiegu ulic Misjonarskiej i Padlewskiego, gwarantuje komfortowe warunki do studiowania oraz wypoczynku. Dużą zaletą jest bliskość kampusu Uczelni. W każdym pokoju znajduje się indywidualny telefon stacjonarny i łącze internetowe. Funkcjonalne i nowoczesne wyposażenie zapewnia studentom świetne warunki do pracy. W podziemiach budynku zlokalizowana jest część klubowa. W skład kompleksu wchodzą ponadto: parking oraz teren rekreacyjno – wypoczynkowy, przystosowany do urządzania imprez plenerowych. Budynek wyposażony jest w system stałego monitoringu. Akademik przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Centrum Sportowo-Rekreacyjne to nowoczesny kompleks, na który składają się: hala sportowa, sale gimnastyczne, sala sztuk walki, siłownia, boisko do tenisa ziemnego, dwie sauny, urządzenia do masażu wodnego i tradycyjnego, gabinet kosmetyczny z odnową biologiczną, solarium, kawiarnia. Centrum to przestronny i wielofunkcyjny budynek, wyposażony w sprzęt wiodących firm. Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra instruktorów i trenerów. Na terenie Centrum realizowane są rozmaite przedsięwzięcia z zakresu sportu, rekreacji i rehabilitacji ruchowej. Kompleks dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wydział Informatyki SWPW uczestniczy w ogólnoświatowym programie Microsoft Developer Network Academic Alliance. Udział w programie zapewnia dostęp do najnowszych technologii oraz oprogramowania Microsoft, do wykorzystania w celach dydaktycznych oraz badawczych. Korzyści dla studentów to możliwość instalacji i bezpłatnego, niekomercyjnego wykorzystania oprogramowania na prywatnych komputerach. Aktualizację oprogramowania zapewniają comiesięczne przesyłki wprost z siedziby MSDN Information Centre.
  

 

 

 
More Articles...
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Serce elfa – baśniowa opowieść o powstan

Zapraszamy na przedstawienie „Serce elfa – baśniowa opowieść o powstaniu Płocka”. Odbędzie się ono 7 grudnia 2014r. o godz. 17:00 ...

Tuesday, 25 November 2014

Więcej ...

Impreza andrzejkowa

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów na imprezę ...

Tuesday, 25 November 2014

Więcej ...

Konkurs AIP Płock

Inkubator Przedsiębiorczości wspólnie z Płockim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym i Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku zaprasza do udziału ...

Wednesday, 19 November 2014

Więcej ...

Turniej - League of Legends

Zapraszamy na przedświąteczny turniej League of Legend organizaowany na naszej ...

Friday, 14 November 2014

Więcej ...

Słodki konkurs roztrzygnięty

Poznaliśmy laureatów naszego słodkiego, czekoladowego konkursu. Najlepsze iluzje sfotografowali: Wioletta Dołasińska - I miejsce Anna Stasiak - II miejsce Zuzanna Batka ...

Friday, 31 October 2014

Więcej ...

Dostaliśmy dyplom

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku otrzymała dyplom uznania od Prezydenta Miasta Płocka w roku jubileuszu osiemdziesięciolecia krótkofalarstwa płockiego ...

Friday, 31 October 2014

Więcej ...

 

.

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Telefony SWPW
 

© Copyright 2010 by Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica. All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone
Prawa autorskie do nieniejszego serwisu posiada Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica.